โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

ทัวร์มาลีน แร่อัญมณี ที่ได้รับความนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ

ทัวร์มาลีน

ทัวร์มาลีน เป็นแร่ในกลุ่มซิลิเกตชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำเป … Read more