โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

เชื้อเพลิง นิวเคลียร์ พลังงานปฏิกิริยาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และอุตสาหกรรมชั้นแร่

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง นิวเคลียร์ สัดส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิล ในการใ … Read more