โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

ต่อมไทรอยด์ เป็นสัญญาณอันตรายที่ทำให้ต่อมไทรอยด์เกิดความผิดปกติ

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ ความผิดปกติในการทำงานของต่อมไทรอยด์ อาจทำให … Read more

ต่อมไทรอยด์อักเสบ อักเสบหลังผ่าตัด ควรดูแลอย่างไรให้ถูกวิธี

ต่อมไทรอยด์อักเสบ

ต่อมไทรอยด์อักเสบ การดูแลทั่วไปหลังการอักเสบของต่อมไทรอ … Read more