โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

อาหารสุขภาพ แนะนำอาหารสำหรับการลดน้ำหนักและเล่นฟิตเนส

อาหารสุขภาพ

อาหารสุขภาพ สูตรฟิตเนสโภชนาการเพื่อให้พอดี ไม่เป็นความล … Read more

กล่องเสียง สัญญาณหลักของกล้องตรวจกล่องเสียงของมะเร็งกล่องเสียง

กล่องเสียง

กล่องเสียง ภาพทางคลินิกมะเร็งกล่องเสียงสามารถพัฒนาโดยไม … Read more

โรคเกาต์ อธิบายเกี่ยวกับอาการและสาเหตุรวมถึงยาสำหรับโรคเกาต์

โรคเกาต์

โรคเกาต์ โรคข้ออักเสบเดิมถูกกำหนดให้เป็นโรคของคนรวย ส่ว … Read more

โพลีฟีนอล สารประกอบที่อุดมด้วยโพลีฟีนอลอื่น ๆ อธิบายได้ดังนี้

โฟลิฟีนอล

โพลีฟีนอล การศึกษากลไกที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสมอง ไ … Read more

วัณโรค การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของวัณโรคของอวัยวะหูคอจมูก

วัณโรค

วัณโรค โรคนี้เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส … Read more

ไฟเซติน คืออะไร ประโยชน์ของไฟเซตินต่อสุขภาพสมองและความจำ

ไฟเซติน

 ไฟเซติน ร่างกายมีสารธรรมชาติเพียงพอที่ส่งผลต่อสุขภาพสม … Read more

น้ำซุปกระดูก ประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ำซุปกระดูกอธิบายได้ดังนี้

น้ำซุปกระดูก

น้ำซุปกระดูก ถูกกินตั้งแต่รุ่งอรุณของมนุษยชาติ ในช่วงเว … Read more

ลอกผิวหน้า การลอกผิวหน้าด้วยสารเคมีอย่างมืออาชีพอธิบายได้ดังนี้

ลอกผิวหน้า

ลอกผิวหน้า ปัญหาใด ๆ กับผิวหนังอาจนำไปสู่ข้อบกพร่อง การ … Read more

โรคโปลิโอ สาเหตุเชิงเหตุผลของโรคโปลิโอและวิธีรักษา อธิบายได้ดังนี้

โรคโปลิโอ

โรคโปลิโอ สาเหตุเชิงเหตุผลของโรคโปลิโอคือเอนเทอโรไวรัสโ … Read more

ประจำเดือน กรณีที่มีประจำเดือนผิดปกติ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ประจำเดือน

ประจำเดือน ความผิดปกติของประจำเดือน ไม่ใช่พยาธิวิทยา แต … Read more