โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

26 ธันวาคม 2563 กิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสมาส

26 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านห้วยโศก ได้จัดกิจกรรมวันศุกร์ สุดสัปดาห์ เป็นงานกิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสมาส ให้เหล่าเด็กๆได้จัดการแสดงต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เหล่าเด็กๆได้รู้จักการกล้าแสดงออก

26 ธันวาคม 2563 26 ธันวาคม 2563 26 ธันวาคม 2563