โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

18 กุมภาพันธ์ 2564 รับเข็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์

18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 ขอแสดงความยินดี กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วรฤทธิ์ เพชรอาวุธ นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับ เข็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือ เนตรนารีอื่นๆต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2564