โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

12 มีนาคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

12 มีนาคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ลูกเสือสำรอง เป็นกิจกรรมภาคบังคับ ที่โรงเรียนจัดให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมทุกคน เพื่อศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ สร้างความอดทนและสร้างวินัยแก่เด็กนักเรียน ให้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยเหลือตนเองได้

12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564