โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

ฮอร์โมน การผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ อธิบายได้ ดังนี้

ฮอร์โมน มนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองใน 24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันดาวเคราะห์ก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ ด้วยการรวมกันของสองกระบวนการนี้ เราจึงมีกลางวันและกลางคืน ร่างกายมนุษย์ได้ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ กระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์

ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกลางวันและกลางคืน ความผันผวนของวงจรในความรุนแรงของปฏิกิริยาของร่างกายเรียกว่า จังหวะรอบวัน ร่างกายของบุคคลใดๆ บนโลก ไม่ว่าจะเป็นนกเค้าแมวหรือพนักงานออฟฟิศที่มีวันทำงานห้าวัน หรือพนักงานที่ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ ล้วนอยู่ภา-ยใต้อิทธิพลของจังหวะของวงจรชีวิต การนอนหลับและ ฮอร์โมน

การปฏิบัติตามจังหวะเซอร์คาเดียนทำได้โดยใช้ฮอร์โมน เมลาโทนิน ฮอร์โมนการนอนหลับหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาตอนกลางคืนถึง 4 นาฬิกาในตอนเช้า ในเวลากลางคืน เมื่อเทียบกับเวลากลางวัน การสังเคราะห์จะเพิ่มขึ้น 30 เท่า จุดสูงสุดอยู่ที่ 02.00 น. เมลาโทนินควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ปรับระดับฮอร์โมน และความดันโลหิตให้เป็นปกติ ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ

ฮอร์โมน

โซมาโตโทรปิน ฮอร์โมนการเจริญเติบโต แม้ว่าวงจรการผลิตจะมีความถี่ 4 ถึง 5 ชั่วโมง แต่เราจะได้รับ somatotropin ในปริมาณสูงสุด ระหว่างการนอนหลับ 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังจากหลับไป ฮอร์โมนมีผลต่อการสร้างเซลล์ใหม่ เร่งการสมานแผล มีส่วนร่วมในการก่อตัวของเนื้อเยื่อกระดูก และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมนเพศชาย มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของเพศชาย

และโฮสต์ของกระบวนการอื่นๆ เอาต์พุตสูงสุดเกิดขึ้นระหว่างโหมดสลีป ฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน FSH และลูทีไนซิ่ง LH ฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และกระบวนการอื่นๆ เอาต์พุตสูงสุดเกิดขึ้นระหว่างโหมดสลีป เลปติน ฮอร์โมนความอิ่มที่ผลิตโดย adipocytes เซลล์ไขมัน เมื่ออดนอน การผลิตลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ และเลปตินยิ่งน้อยลง ความรู้สึกหิวก็ยิ่งแรงขึ้น

เกรลิน ฮอร์โมนความหิวที่ควบคุมความอยากอาหาร หากคนนอนหลับตามปกติระดับของ ghrelin ในเลือดจะลดลง และความอยากอาหารจะลดลง คอร์ติซอล ฮอร์โมนความเครียด โดยปกติจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างการอดอาหารและความดันโลหิตในช่วงที่มีความเครียด เมื่อมีน้อยเกินไปประสิทธิภาพของเราจะเป็นศูนย์ เมื่อมีมากเกินไป ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

เราจะมีความกระตือรือร้นผิดปกติ แต่ระดับคอร์ติซอลที่สูงขึ้นในระยะยาว จะเต็มไปด้วยศีรษะล้าน การเสื่อมสภาพของผิวหนังและหลอดเลือด ในระหว่างวันเราใช้คอร์ติซอลอย่างแข็งขัน และในตอนกลางคืน เราจะคืนค่าคอร์ติซอลให้เป็นปกติ การนอนหลับและสุขภาพ เป็นไปได้ไหมที่จะหลอกลวงธรรมชาติ ขั้นตอนการนอนหลับ หนึ่งความฝันประกอบด้วยหลายรอบ ซึ่งแต่ละรอบใช้เวลาเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมง

และแต่ละรอบประกอบด้วยสองช่วงหลัก ระยะการนอนหลับช้า หลับลึก ระยะการนอนหลับ REM ระยะ REM ระยะการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ช้าจะมีการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโต นั่นคือกระบวนการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้น ช่วงนี้สมองได้พักผ่อน ในช่วงการนอนหลับ REM สมองจะพัฒนากิจกรรมที่กระฉับกระเฉง

สิ่งนี้สามารถเพิ่มอุณหภูมิของร่างกาย ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ หากความฝันประกอบด้วยวัฏจักรที่สมบูรณ์หลายรอบ คนๆ หนึ่งในเวลาที่ตื่นขึ้น จะรู้สึกสบายตัวและได้พักผ่อน หากคุณปลุกเขาให้ตื่นระหว่างรอบใดๆ ความรู้สึกจะตรงกันข้ามและความรู้สึกขาดการนอนหลับอย่างเฉียบพลัน จะตามหลอกหลอนคุณตลอดทั้งวัน คุณสามารถค้นหาวัฏจักรของคุณได้จากการทดลอง

การนอนหลับเป็นเวลาของการรีบูตของการทำงานทางสรีรวิทยาของร่างกาย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่ไม่ใช่ช่วง REM การนอนหลับเป็นเวลาสำหรับการประมวลผลข้อมูลใหม่และจัดระเบียบ กระบวนการที่รับผิดชอบในการท่องจำกำลังทำงานอย่างแข็งขัน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ REM การนอนหลับเป็นช่วงของการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

การอดนอนนำไปสู่การผลิต granulocytes ที่เพิ่มขึ้น เซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สภาวะความเครียดของร่างกาย การศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าในระหว่างการนอนหลับ เรายังผลิตไซโตไคน์ ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดเล็กที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ และระบบต่างๆ ของร่างกาย การนอนหลับและสุขภาพ เป็นไปได้ไหมที่จะหลอกลวงธรรมชาติ อัตราการนอนหลับ

เมื่อเราอายุมากขึ้น ระยะเวลาการนอนหลับก็เปลี่ยนไปเช่นกัน และการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะเกิดขึ้น ระยะเวลาการนอนหลับลดลง ระยะเวลาของการนอนหลับช้าลึกจะลดลง เวลาที่ใช้ในการหลับเพิ่มขึ้น การศึกษาพบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ระยะเวลาของช่วงการนอนหลับที่ไม่ใช่ช่วง REM ซึ่งเราได้พูดถึงข้างต้นจะลดลง 62 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือมีการจัดสรรเวลาและทรัพยากรน้อยลงสำหรับการต่ออายุร่างกาย

ซึ่งจะเร่งกระบวนการชรา ผู้สูงอายุและวัยกลางคนนอนหลับแย่ลง และนอนหลับน้อยลงและไม่สนิทเท่าคนหนุ่มสาวในชีวิต ทุกสิ่งถูกจัดสวนทางกัน เยาวชนที่ต้องการการนอนหลับมากขึ้น อดหลับอดนอนอย่างสิ้นหวัง เนื่องจากจังหวะชีวิตที่เร่งรีบ แต่คนเฒ่าคนแก่พลิกไปพลิกมาโดยไม่สามารถรอเวลาเช้าได้ ความผิดปกติของการนอนหลับ ควรเคารพบรรทัดฐานการนอนหลับ เท่าที่จะทำได้

การนอนหลับเป็นกระบวนการที่น่าทึ่ง ซึ่งไม่ควรน้อยเกินไป แต่ก็ไม่ควรมากเกินไปเช่นกัน การอดนอนนั้นเต็มไปด้วยความล้มเหลวในการผลิตฮอร์โมน นั่นคือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลายระบบภูมิคุ้มกัน เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน และมะเร็ง นักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงสิ่งหลังกับระดับเมลาโทนินที่ลดลง การนอนมากเกินไป ยังทำให้ร่างกายสับสน และยังทำให้ฮอร์โมนหยุดชะงักอีกด้วย

ผลลัพธ์โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้าและโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิง การนอนหลับเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 ชั่วโมง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจถึง 38 เปอร์เซ็นต์ หรือบางทีคุณสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานการนอนหลับ แต่ไม่คำนึงถึงกลางวันและกลางคืน น่าเสียดายที่ไม่มีจังหวะเซอร์คาเดียน เป็นการได้มาซึ่งสายพันธุ์ Homo sapiens ในสมัยโบราณ

 

 

บทความที่น่าสนใจ :  นม อธิบายเกี่ยวกับการศัลยกรรมผ่าตัดเต้านมของคุณ