โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนบ้านห้วยโศก ได้นำคณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมกันเข้าวัดบ้านห้วยโศก ทำกิจกรรมทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พาเหล่าเด็กนักเรียนเดินเวียนเทียน ณ สำนักสงฆ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564