โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซ้อมแซม เครื่องเล่นของน้องๆชั้นประถม

วันที่ 25 มีนาคม 2564 พี่ๆนักศึกษา จากมหาลัยได้ร่วมกันพัฒนา ซ้อมแซม เครื่องเล่นของน้องๆชั้นประถม ขอขอบคุณของใจ จากน้องๆ นักเรียน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564