โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านห้วยโศก ได้จัดกิจกรรมรวมใจเราอยู่ และขอขอบพระคุณ บมจ.หาดทิพย์ ที่มาพัฒนา และสนับสนุนอุปกรฯกีฬา น้ำดื่ม และค่าอาหารกลางวัน เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

และขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และพี่น้องชาวบ้านห้วยโศก ที่ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563