โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

ร้านกาแฟ การวางแผนที่จะโฆษณาร้านกาแฟ 

ร้านกาแฟ เอกสารที่จำเป็นคำสั่งและคำแนะนำสำหรับการฆ่าเชื้อและการทำความสะอาด คำสั่งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากร และคำแนะนำในการออกเปลี่ยนแปลงและกำจัดหน้ากาก คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกรองข้อมูลป้อนเข้าและบำรุงรักษาวารสารสุขภาพ บันทึกสุขภาพพร้อมคอลัมน์อุณหภูมิของพนักงาน บันทึกการทำความสะอาด การเตรียมสารละลายฆ่าเชื้อ และการมีอยู่ของสารตัวเติมสำหรับการบำบัดด้วยมือ

ใบรับรองสารฆ่าเชื้อและเอกสารสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อ คำแนะนำตัวกรองอินพุต หนังสือเดินทางสำหรับเทอร์โมมิเตอร์ ก่อนเปิด ร้านกาแฟ คุณต้องแจ้ง Rospotrebnadzor เกี่ยวกับการเริ่มต้นกิจกรรมทางธุรกิจ ทางไปรษณีย์ ผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะหรือโดยการเยี่ยมชมสำนักงานอาณาเขตเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ ยังสามารถทำได้ผ่านตัวแทนโดยหนังสือมอบอำนาจรับรอง คุณจะเข้าสู่การลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการ

ร้านกาแฟ

สำหรับการขายปลีกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ ต้องได้รับใบอนุญาต สถานที่และวิธีการยื่นขึ้นอยู่กับภูมิภาค และหน้าที่ของรัฐเหมือนกันสำหรับทุกคน คุณสามารถ เปิดบัญชีกับ SberBusiness ได้ โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานธนาคาร ผู้ประกอบการรายบุคคลสามารถทำได้ทางออนไลน์ และนิติบุคคลสามารถพบกับผู้จัดการที่จะนำเอกสารและพูดคุยเกี่ยวกับโบนัสจากธนาคารและพันธมิตร

มาตรา 5 เครื่องบันทึกเงินสด โดยทั่วไปแล้วโต๊ะเงินสดออนไลน์ จึงมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจ และมันคืออะไร 54FZ กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องใช้เครื่องบันทึกเงินสด กับไดรฟ์ทางการเงินและออกเช็คทางการเงินหลังการซื้อ เฉพาะในกรณีที่คุณไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลโดยไม่มีพนักงานขายสินค้าที่ผลิตเอง ตัวอย่างเช่น คุณบิดและขาย Shawarma ในพื้นที่ของคุณ

Smart POS เหมาะสำหรับร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีเครื่องดื่มแบบซื้อกลับบ้าน โต๊ะเงินสดออนไลน์และจุดรับสินค้าในที่เดียว มีขนาดกะทัดรัดและใส่ในกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตได้ จึงสะดวกที่จะใช้เครื่องบันทึกเงินสดระหว่างการจัดส่ง โครงการอาหารขนาดใหญ่จะต้องมีโต๊ะเงินสดเฉพาะ พวกเขาแสดงผลงานของทั้งร้านอาหาร การสำรองโต๊ะและคิวการสั่งซื้อ กระบวนการเตรียมอาหารในครัว และยอดคงเหลือในโกดัง ซึ่งจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติเมื่อสั่ง

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องบันทึกเงินสด พนักงานเสิร์ฟสามารถแบ่งเช็คระหว่างแขก และดูว่าพวกเขาได้รับเงินเท่าไหร่ต่อกะ ระบบจะซิงโครไนซ์กับ 1C แสดงภาพตารางการขายและสามารถสร้างงบดุลได้ หากต้องการใช้การชำระเงิน คุณต้องซื้อหรือเช่าเครื่องบันทึกเงินสด จากผู้ขายที่ได้รับอนุญาต สรุปข้อตกลงกับ ตัวดำเนินการข้อมูลทางการเงิน OFD ลงทะเบียนโต๊ะเงินสด ในบัญชีส่วนตัวของคุณบน เว็บไซต์ของ Federal Tax Serviceและผ่าน OFD

ป้อนหมายเลขลงทะเบียนในเครื่องบันทึกเงินสด และส่งรายงานการลงทะเบียนไปยัง Federal Tax Service เครื่องบันทึกเงินสดแบบธรรมดาจะทำการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบันทึกเงินสดไว้ในบล็อกหน่วยความจำพิเศษ ไม่เหมือนเครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ ไม่เพียงแต่พิมพ์เช็คและจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์ข้อมูลพิเศษ แต่ยังเข้ารหัสข้อมูลนี้ และโอนไปยังผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงิน OFD ซึ่งส่งข้อมูลนี้ทางออนไลน์ไปยังบริการภาษี

อ่านวิธีเลือกการรับและชำระเงินออนไลน์สำหรับการจัดเลี้ยง สำหรับการจัดเลี้ยงสาธารณะในการทำงานเครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ก็เพียงพอแล้ว คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยเงินสดได้แล้ว แต่ถ้าคุณต้องการรับชำระเงินด้วยบัตร คุณต้องเชื่อมต่อการรับ คุณสามารถติดตั้งเครื่องปลายทางที่เชื่อมต่อกับเครื่องคิดเงิน และใช้ SberFood ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แขกสามารถชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ ด้วยบัตรโดยไม่ต้องรอต่อแถวที่เครื่องคิดเงินหรือบริกร

มาตรา 6 การลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม ผู้ประกอบการรายบุคคลต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน หลังจากการลงทะเบียนของพนักงานคนแรก คุณสามารถส่งเอกสารได้ที่สาขา FSS หรือผ่านพอร์ทัลบริการสาธารณะ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแยกต่างหากสำหรับ LLC การลงทะเบียนจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการลงทะเบียน การลงทะเบียนสำหรับร้านกาแฟเล็กๆ เชฟหนึ่งหรือสองคนก็เพียงพอแล้วที่จะทำงานในครัว

ในระหว่างช่วงเปิดตัวหรืออัปเดตเมนูตามฤดูกาล คุณสามารถให้เชฟเป็นผู้จัดทำแผนที่เทคโนโลยี เอกสารที่อธิบายองค์ประกอบ และวิธีการเตรียมอาหาร ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีบริกร เช่นเดียวกับผู้จัดการหรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นพนักงานที่รับผิดชอบซึ่งควบคุมงานประสานงานของห้องครัวและห้องโถง ควรทำสัญญาจ้างงานกับพนักงานทุกคน ควรจัดทำสมุดงานหรือส่งข้อมูลไปยังกองทุนบำเหน็จบำนาญ ต้องมีเวชระเบียนด้วย

เมื่อจ้างคนต่างด้าวต้องแจ้งกระทรวงมหาดไทยภายในสามวันทำการ นับจากวันที่สรุปสัญญา ระบบคุ้มครองแรงงาน จำเป็นต้องจัดทำคำสั่งคุ้มครองแรงงาน รายละเอียดงาน และบันทึกการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องทำการประเมินสภาพการทำงานและมาตรการควบคุมการผลิตเป็นพิเศษ บริการ Sber จะช่วยให้คุณตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพนักงานใน 10 นาที ทนายความจะช่วยจัดเตรียมเอกสารและลงทะเบียนเมื่อจ้างพนักงาน

ในอนาคต โดยการส่งเอกสารไปยัง Federal Tax Service FIU FSS และ Rosstat คุณสามารถใช้บริการ การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานของรัฐ ผู้ออกแบบเอกสาร จะช่วยร่างสัญญาจ้างงานและเอกสารด้านบุคลากรอื่นๆ จัดเก็บบันทึกทางบัญชีและภาษี มาตรา 7 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถเช่าห้องที่มีร้านกาแฟ หรือร้านอาหารอยู่แล้วได้ แล้วคุณจะไม่ต้องออกแบบห้องครัวร้านอาหารใหม่ ก็จะเพียงพอสำหรับการซ่อมแซมเครื่องสำอาง

หากคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ จะดีกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากนักออกแบบและเทคโนโลยี คนแรกจะคิดถึงการออกแบบ และคนที่สองจะวางแผนการสื่อสารและอุปกรณ์ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของระบบประปา การโฆษณาบอกเกี่ยวกับสถานประกอบการของคุณบนอินเทอร์เน็ต สร้างบัญชีบน Instagram และเรียกใช้โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถโปรโมตธุรกิจของคุณผ่านเครื่องมือภายในของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบริการ Facebook Business Manager ฟรี เมื่อคุณวางแผนที่จะโฆษณาร้านกาแฟของคุณบนอินเทอร์เน็ต คุณไม่เพียงแต่ต้องคำนวณงบประมาณแคมเปญอย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้วิธีใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย พวกเขาบอกวิธีตรวจสอบการคืนทุนของโฆษณาใน Google Analytics และ Yandex.Metrica และดึงดูดผู้ใช้มากขึ้นด้วยเงินที่น้อยลง

การลงจอดจะช่วยให้คุณสามารถหาลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายได้ สำรวจแตกต่างจากไซต์ทั่วไปอย่างไรและงานใดบ้างที่จะช่วยแก้ไข การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน หากธุรกิจไม่สามารถโอนย้ายไปยังสถานที่ห่างไกลได้ คุณสามารถตรวจสอบต้นทุนการเช่าสถานที่ได้ พิจารณาจ้างงานบางส่วน มอบหมายการบัญชี บันทึกบุคลากร และบริการทางกฎหมายไปยังบริการออนไลน์

การตรวจสอบกลยุทธ์การโฆษณา และการตลาดของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนออกจากบ้านน้อยลง ร้านกาแฟสามารถลงทุนเงินในโฆษณาการจัดส่งได้มากขึ้น และลดต้นทุนการโฆษณาอื่นๆ วิเคราะห์ประสิทธิผลของการโฆษณาอีกครั้ง ปรากฎว่าโฆษณาตามท้องถนนไม่ดึงดูดลูกค้า ในขณะที่โฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กทำงานได้ดี บอกค่าใช้จ่ายอะไรที่ผู้ประกอบการตอนนี้ สามารถปฏิเสธที่จะประหยัดเงิน

อ่านต่อได้ที่ >>  ไวรัสตับอักเสบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบซี