โรงเรียนบ้านห้วยโศก

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโศก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-933346

ทุพโภชนาการ สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ

ทุพโภชนาการ เป็นคำที่ใช้อธิบายสภาวะสุขภาพ ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ โดยทั่วไปหมายถึง ภาวะทุพโภชนาการที่เกิด จากการบริโภคไม่เพียงพอ การดูดซึม หรือการขาดสารอาหารมากเกินไป แต่อาจรวมถึงการขาดสารอาหาร ที่เกิดจากการกินมากเกินไป หรือการได้รับสารอาหาร บางชนิดมากเกินไป หากไม่สามารถ รับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหาร ในปริมาณชนิด หรือคุณภาพที่เหมาะสมเป็นเวลานาน บุคคลนั้นจะขาดสารอาหาร การขาดสารอาหารในระยะยาว อาจนำไปสู่การเสียชีวิต จากความอดอยาก

เนื่องจากการขาด สารอาหารที่เพียงพอ ในการรักษาการทำงานของร่างกาย ให้แข็งแรงการขาดสารอาหาร มักเกิดขึ้นในประเทศ กำลังพัฒนาที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การขาดสารอาหาร ที่เกิดจากการอดอาหาร ที่ไม่เหมาะสมการกินมากเกินไป หรือการขาดอาหารที่สมดุล มักพบได้ในประเทศ ที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ แสดงโดยการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วน

การขาดสารอาหารที่พบบ่อยได้แก่ การขาดสารอาหารจากโปรตีน และการขาดสารอาหารระดับจุลภาค การขาดสารอาหารจากโปรตีน แสดงให้เห็นว่าปริมาณที่มีอยู่ หรือการดูดซึมพลังงาน และโปรตีนในร่างกายไม่เพียงพอ การขาดสารอาหารระดับจุลภาค แสดงให้เห็นว่าสารอาหาร ที่จำเป็นบางอย่าง มีอยู่ไม่เพียงพอเช่น วิตามิน และธาตุที่ขาดไม่ได้ในร่างกาย

การขาดธาตุอาหาร รองนำไปสู่โรคต่างๆ และทำให้การทำงานปกติ ของร่างกายลดลง การขาดธาตุอาหารรองเช่น วิตามินเอ จะทำให้ความสามารถ ของร่างกายในการต่อสู้กับโรคลดลง ความแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ของการขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอหมายถึง ความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อสุขภาพของประชาชน

อาการเจ็บปวด ที่มีมายาวนาน ตั้งแต่การเจริญเติบโต ที่ถูกขัดขวางสติปัญญาลดลง และความสามารถในการรับรู้ต่างๆ ทักษะการสื่อสารลดลง ความเป็นผู้นำ และทักษะการตัดสินใจลดลง ความมีชีวิตชีวา และพลังงานลดลง การเติบโตและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อลดลง และสุขภาพที่แย่ลงฯลฯ ทั้งหมดเกี่ยวข้อง กับโภชนาการโดยตรง ข้อบกพร่องและแม้ว่าจะพบได้น้อย แต่การขาดสารอาหาร อาจทำให้เกิดจุดด่างดำ บนผิวหนังได้

ทุพโภชนาการ

สาเหตุของการเกิดภาวะทุพโภชนาการ

1. การให้อาหารที่ไม่เหมาะสม การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ในระยะยาวเช่น นมแม่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถเพิ่ม อาหารเสริมโดยเร็วที่สุด สำหรับเครื่องป้อนเทียม คุณภาพและปริมาณของอาหาร ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการได้เช่น การเจือจางนมมากเกินไป หรือเพียงแค่ให้อาหารที่มีแป้ง การหย่านมอย่างกะทันหัน ทารกไม่สามารถปรับตัว เข้ากับอาหารใหม่ได้เป็นต้น

2. นิสัยการกินที่ไม่ดี การรับประทานอาหารที่ผิดปกติ คราสบางส่วนนิสัยการหิว หรืออาเจียนทางประสาทเป็นต้น

3. ปัจจัยการเกิดโรค โรคมีผลต่อความอยากอาหาร ขัดขวางการย่อยอาหาร การดูดซึมและการนำอาหาร ไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มการบริโภคของร่างกาย โรคทั่วไปที่ก่อให้เกิด การขาดสารอาหารได้ง่ายได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเรื้อรังลำไส้อักเสบ หรือโรคบิด โรคขาดสารอาหาร ที่เกิดจากการขาดเอนไซม์ต่างๆ ปรสิตในลำไส้วัณ โรคหัด การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซ้ำ

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเรื้อรังเป็นต้น ความผิดปกติแต่กำเนิด ของระบบทางเดินอาหารเช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติของช่องท้องมากเกินไป หรือหัวใจขาดเลือดเป็นต้น และโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิดอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดปัญหา ในการให้อาหาร และความผิดปกติ ของการเผาผลาญ ทางพันธุกรรม และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจส่งผลต่อการย่อยอาหาร การดูดซึม และการนำไปใช้ ประโยชน์ได้เช่นกัน

การคลอดก่อนกำหนด และฝาแฝดมีแนวโน้ม ที่จะขาดสารอาหาร การติดเชื้อในมดลูก โรคมารดาหรือภาวะ ทุพโภชนาการ และโครงสร้าง และการทำงานที่ผิดปกติของรก และสายสะดือ อาจนำไปสู่ การขาดสารอาหาร ของทารกในครรภ์ และการจับกุมการเจริญเติบโตของมดลูก ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับการขาดสารอาหารของทารก การขาดสารอาหาร อย่างรุนแรงส่วนใหญ่ เกิดจากหลายปัจจัย

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > อาหารไม่ย่อย อาการที่เกิดในเด็ก ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย